ODREDBE O ZAŠTITI PODATAKA / OBVEZNE INFORMACIJE


Pošto nam je zaštita Vaših podataka veoma važna, prilikom obrade Vaših ličnih podataka (npr. osnovnih podataka) vodimo računa o važećim propisima o zaštiti podataka, pre svega o Opštoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Ispod su detaljnije informacije o obradi podataka koju vršimo:

1. Odgovornost

Dan-Küchen Möbelfabrik M. Danzer GmbH

Leonfeldner Straße 273
4040 Linz
Telefon: +43 (0) 732/2552 0
E-pošta: service(at)dan.at

Iako to nije zakonski obavezno, imenovali smo eksternog službenika za zaštitu podataka. Naš službenik za zaštitu podataka je:  prof. Dr Peter Burgstaller, advokat, Landstraße 12, 4020 Linc, datenschutzbeauftragter@dan.at

2. Prava oštećenih / pravo na prigovor i opoziv / pravo na žalbu

2. 1. Imate sledeća prava u vezi sa vašim ličnim podacima: 

Pravo na prigovor: Ako se obrada Vaših ličnih podataka zasniva na ispitivanju vaših interesa (član 6. stav 1. tačka f Opšte uredbe o zaštiti podataka: legitimni interesi), imate pravo da u svakom trenutku uložite prigovor na obradu za razloge koji proizilaze iz vaših specifičnih situacija. U slučaju ostvarivanja prava na prigovor, molimo Vas da nam objasnite zašto ne bi trebalo da obrađujemo vaše lične podatke, kao što smo to činili do sada. Proverićemo stvarno stanje i zaustaviti obradu podataka, odnosno prilagoditi je ili ćemo Vam pokazati naše obavezne bezbednosne razloge i nastaviti obradu podataka. Nastavljamo da obrađujemo podatke u slučaju izvršenja, sprovođenja ili odbrane pravnih zahteva.

Protiv obrade podataka u svrhu direktnog oglašavanja i analize podataka možete podneti žalbu u bilo kom trenutku. U ovom slučaju, prestaćemo da obrađujemo vaše podatke.

Pravo na otkazivanje: Ako ste nam dali saglasnost za obradu vaših ličnih podataka, možete otkazati ovu saglasnost u bilo kom trenutku. Otkazivanje ne utiče na zakonitost, do otkazivanja već obavljene obrade podataka.

Kontaktirajte nas lično, telefonom ili pismeno ako želite da ostvarite navedena prava.

Dan-Küchen Möbelfabrik M. Danzer GmbH
Leonfeldner Straße 273
4040 Linz
Telefon: +43 (0) 732/2552 0
E-pošta: service@dan.at

Molimo vas da uzmete u obzir da Vam informacije možemo dati na raspolaganje samo ukoliko dokažete Vaš identitet.

2.2. Ukoliko smatrate da je obrada podataka u suprotnosti sa važećim zakonom koji se odnosi na zaštitu podataka ili da su prekršeni Vaši zahtevi u pogledu prava na zaštitu podataka, imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu. Pritužbe podnesite agenciji za zaštitu ličnih podataka.

3. Informacije o obradi vaših ličnih podataka

3. 1. Posete veb stranici

3. 2. Elektronski kontakt upiti preko veb stranice

3. 3. Kolačići / usluga analize podataka na veb lokacijama

Kolačići su male tekstualne datoteke koje veb lokacija čuva na Vašem računaru ili mobilnom uređaju. Neki kolačići su apsolutno neophodni da bi veb lokacija funkcionisala. Kolačići ne sadrže nikakve lične ili druge podatke koji bi se mogli koristiti za identifikaciju korisnika.

NAZIVVRSTANAMENATRAJANJE
PHPSESSIDOpšti
Kolačić vam omogućuje čuvanje sesija između pojedinačnih zahteva unutar sitema za upravljanje sadržajem.
Sesija
pll_languageOpštiPodešavanja za jezik11 meseci
frAnalitičkiPraćenje statističkih
podataka i ažuriranje
statusa na veb
stranici.
3 meseca
_gaAnalitičkiPraćenje statističkih
podataka i ažuriranje
statusa na veb
stranici.
2 godine
_gat_UA-
XXXXXXXX-X
AnalitičkiPraćenje statističkih
podataka i ažuriranje
statusa na veb
stranici.
Sesija
_gidAnalitičkiPraćenje statističkih
podataka i ažuriranje
statusa na veb
stranici.
24 sata
GPSAnalitičkiPraćenje geografske
lokacije korisnika
30 min
VISITOR_INFO1_LI
VE
AnalitičkiPraćenje informacija
o ugrađenim YT
videima
5 meseci
YSCAnalitičkiPraćenje pregleda
ugrađenih YT videa
Do zatvaranja
pretraživača
IDEOglasniKoristi ga Google
DoubleClick to
su registrovani i
prijaviljeni korisnici
i radnje na veb
lokaciji, nakon što su
pogledali ili kliknuli
jedan od oglasa
izvestan oglašivač,
za tu svrhu
meri efikasnost
oglasa i prikazuje
ciljane oglase
korisniku.
1 godina
_fbpOglasniKoristi ga Facebook
za izradu ciljanih
oglasa.
3 meseca

Korisnici se obaveštavaju o korišćenju kolačića prilikom prve posete veb stranici, a za korišćenje određenih kolačića od korisnika se traži njihova saglasnost. Korisnik može u bilo kom trenutku da promeni svoju odluku u vezi sa korišćenjem kolačića na našoj veb stranici klikom na „točak“ u levom uglu naše veb stranice.

Korisnik može da prihvati dozvolu za korišćenje određenih kolačića i da je promeni, prilagodi ili opozove u bilo kom trenutku u izabranom veb pretraživaču koji se koristi za pristup veb stranici. U slučaju da korisnik ne pristane na upotrebu kolačića, na njegov uređaj ćemo postaviti kolačić koji će zapamtiti tu odluku.

Upozoravamo vas da imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor protiv obrade ličnih podataka koji se odnose na vas, u skladu sa članom 21. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti, iz bilo kog razloga koji proizilazi iz vaše specifične situacije. Ovo se primenjuje samo ako je obrada podataka neophodna za zaštitu naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa treće strane (član 6 stav 1 tačka f Opšte uredbe o zaštiti podataka).

Kako izvršiti prigovor je navedeno u tački 2. 1.

3. 4. Upravljanje klijentima, računovodstvo, logistika i knjigovodstvo

Dostupnost vaših ličnih podataka neophodna je za ispunjenje ugovora, odnosno izvršenje predugovornih mera. Bez ovih informacija ne možemo zaključiti ugovor sa vama.

3. 5. Pomoć korisnicima i oglašavanje za sopstvene potrebe

Imajte na umu da imate pravo da povučete svoju saglasnost za slanje obaveštenja u bilo kom trenutku bez navođenja razloga. Otkazivanje ne utiče na zakonitost, do otkazivanja već obavljene obrade podataka.

Način otkazivanja je navedeno u tački 2. 1.

4. Informacije o prosleđivanju informacija trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama

Obrađeni podaci neće biti prosleđeni primaocima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.